Кои се 7-те C на дигиталниот маркетинг и како ефикасно да ги имплементирате?

7c-digital-blog

Дигиталниот маркетинг претставува една од најмоќните и највозбудливите алатки што може да се користи за да се поддржи растот на бизнисот и да се воспостави влијателно присуство на брендот на пазарот. За да се искористи максимумот од сѐ она што може да го понуди дигиталниот маркетинг, потребно е познавање на главните 7-C на дигиталниот маркетинг, кој ќе помогне во остварување на работните цели.

Во овој блог пост, ќе ги разгледаме основите на секој од 7-те C поединечно, за да Ви помогнеме да дизајнирате достојна стратегија за дигитален маркетинг.

7-те C на дигиталниот маркетинг се:

 • Customer – Клиент: Разбирање на целната група и нивните потреби;
 • Context – Контекст: Утврдување на специфичната средина во која целната група користи дигитални медиуми;
 • Channel – Канал: Избор на соодветни канали за дигитален маркетинг за содржината да допре до целната група;
 • Content – Содржина: Креирање и дистрибуција на релевантна, вредна и привлечна содржина;
 • Conversion – Конверзија: Дизајнирање искуства кои поттикнуваат акција кај целната група;
 • Cost – Трошоци (Цена): Балансирање на инвестициите во дигитален маркетинг со посакуваните резултати и враќање на инвестицијата;
 • Continuous Improvement – Континуирано подобрување: редовно анализирање и усовршување на стратегијата за дигитален маркетинг за постигнување максимално влијание и ефикасност.

Клиент

Клиентот е центар на дигиталниот маркетинг. Во дигиталниот маркетинг, под клиент се мисли на целната група која еден бренд/компанијата има за цел да ја достигне и да се вклучи преку различни дигитални канали. Разбирањето на клиентот е од клучно значење за развој на ефективни стратегии за дигитален маркетинг, бидејќи им овозможува на компаниите да ги приспособат своите пораки, содржината и целокупниот пристап за да ги задоволат специфичните потреби, желбите и однесувањето на нивната целна група.

За подобро разбирање на клиентот во дигиталниот маркетинг, се спроведува истражување на пазарот, анализа на податоците од интеракциите со клиентите и се користат повратни информации од самите потенцијални клиенти за да се добие увид за нивната целна група. Овие информации се корисни и за понатамошните маркетинг одлуки, како на пример кои канали да се користат, каква содржина да се создаде и како да се оптимизира искуството на клиентите.

Со фокусирање на клиентите, се градат силни врски помеѓу брендот и клиентот,  се зголемува лојалноста на клиентите, што на крајот води до зголемен приход и деловен успех.

Контекст

Според маркетинг експертите, контекстот во дигиталниот маркетинг се однесува на неискористената можност да стекнете исклучително прецизно разбирање за клиентите, да се предвидат нивните желби, потреби, очекувања и афинитети.

Ако сакате ефективно да ја пренесете пораката на вашиот бренд, треба да бидете свесни за поширокиот контекст на целната публика. Во суштина, тоа значи да се земе предвид намерата на купувачот, да се поврзе со она што моментално е актуелно на пазарот ширум светот и потоа да се произведува и промовира содржина што е навистина релевантна за потребите на целната група.

За да го постигнете ова, треба успешно да се балансира помеѓу содржината богата со клучни зборови и содржината која клиентот ја пребарува. На овој начин можете да ѝ овозможите на публиката лесно да го најде вашиот бренд на интернет, а истовремено да им ги дадете точните информации што ги бараат. Ова ќе Ви овозможи да обезбедите исклучително персонализирана содржина што е релевантна за клиентот. Како резултат на тоа, ќе можете да го подобрите вашето онлајн присуство, авторитет и ангажман.

Канал

Во дигиталниот маркетинг, каналот се однесува на специфичен медиум или платформа што се користи за да се достигне и ангажира целната група. Достапни се различни канали за дигитален маркетинг, вклучувајќи веб-страни, социјални медиуми, е-пошта и SEO, меѓу другото и мобилни апликации. Изборот на канал ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја целната група, видот на содржината што се испорачува и маркетинг целите.

Некои канали за дигитален маркетинг вклучуваат:

 • Веб-страници: Сопствената веб-страница на брендот/ компанијата може да послужи како примарен центар за дигитален маркетинг.
 • Социјални медиуми: Платформите како Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn може да се користат за да се дојде до голема целна група.
 • Е-пошта: Маркетингот преку е-пошта може да се користи за доставување насочени и персонализирани пораки директно до клиентот.
 • SEO: Оптимизацијата на SEO и на маркетингот може да се користат за да се придвижи сообраќајот до веб-страната и да се подобри видливоста во резултатите од пребарувањето.
 • Мобилни апликации: мобилните апликации најчесто се користат за да се обезбеди богато и интерактивно искуство на клиентите во движење.

Со избирање на вистинските канали и правилната содржина, компаниите /брендот може поефикасно да ја ангажираат својата целна група и да ги постигнат своите маркетинг цели.

Содржина

Создавањето висококвалитетна и единствена содржина не е единствениот предуслов за успешна стратегија за дигитален маркетинг. Други релевантни фактори вклучуваат креативност на вашата содржина, ажурирање застарени информации, како и следење и усогласување со најновите ажурирања на пребарувачките алгоритми. Сè на сè, ова значи дека треба да имате вештини за создавање одлична содржина оптимизирана за пребарувачот (SEO).

SEO содржината за оптимизација е секоја содржина создадена со цел да ѝ помогне на вашата целна група побрзо и полесно да го најде вашиот бренд преку пребарување. Во суштина, тоа е метод за оптимизирање на вашата содржина и користење на вистинските клучни зборови за да ѝ помогне на веб-страната да се рангира повисоко на листата резултати од пребарувањето.

Постојат различни типови на оптимизација за содржина. Од објави на блогови, страници за производи и услуги, водичи и е-книги па сѐ до инфографици, видеа, слајдови…Најважно е да се има силна стратегија за содржината за оптимизација.

Конверзија

Целта на дигиталниот маркетинг често е да поттикне конверзии и да генерира приходи. Конверзијата се однесува на процесот на претворање од посетител на веб-страната или друг вид дигитален медиум во клиент. Постојат различни стратегии и тактики кои можат да се користат за да се постигне успешна конверзија. Тие може да вклучуваат:

 • Оптимизирање на веб-страната за конверзии, вклучувајќи call to action (повик на дејство)
 • Доставување релевантна содржина и пораки до целната група
 • Користење на податоци и анализи за да се разбере потребата на клиентите и да се оптимизира пристапот на дигиталниот маркетинг
 • Водење дигитални рекламни кампањи за да се достигне до целната група и да се поттикнат конверзии
 • Подобрување на customer experience (целокупното искуство на клиентите)

Со фокусирање на конверзија и обезбедување позитивно искуство за клиентите, може да се подобри ефективноста на дигиталниот маркетинг и да се генерираат повеќе приходи. Исто така, важно е редовно да се оценува и прилагодува стратегијата за конверзија врз основа на податоци и повратни информации од клиентите.

Трошок (Цена)

Цената на дигиталниот маркетинг може многу да варира во зависност од големината и опсегот на кампањата, каналите што се користат и видот на содржината што се создава. Може да се изберат различни модели во зависност од специфичните маркетинг цели и целната група како што се:

 • pay-per-click (PPC) плаќање по клик,
 • pay-per-impression (PPI) плаќање по импресија, или
 • cost-per-acquisition (CPA) трошок за стекнување клиент

За ефикасно управување со трошоците за дигитален маркетинг, важно е да се има јасно разбирање за буџетот и редовно да се следи и прилагодува буџетот врз основа на резултати и податоци. Со оптимизирање и користење на исплатливи стратегии, може да се постигнат успешни маркетинг цели со истовремено максимизирање на ROI (return on investment – поврат на инвестицијата).

Континуирано подобрување

Континуираното подобрување во дигиталниот маркетинг се однесува на:

 • тековниот процес на евалуација,
 • прилагодување и усовршување на стратегијата за дигитален маркетинг за да се подобрат резултатите и да се постигнат маркетиншките цели.
 • редовно собирање и анализа на податоци,
 • следење на перформансите од кампањите и
 • правење повторливи промени за подобрување на ефективноста на дигиталниот маркетинг.

Со фокусирање на континуирано подобрување, компаниите можат да ги следат најновите дигитални трендови, потребите на клиентите и да ги постигнат своите маркетинг цели.

7c-digital

Заклучок

Најдобриот начин да се прилагодите на промените во светот на онлајн бизнисот и да го стимулирате растот, започнува со развивање силна стратегија за дигитален маркетинг и имплементирање на 7-те C.

Најважното  што треба да знаете и да се запомните е секогаш да го поставите клиентот на прво место и да се осигурате дека сите други елементи ефективно придонесуваат за задоволување на потребите на целната група.

7-те C на дигиталниот маркетинг обезбедуваат повторлива и приспособлива дизајнирана структурна шема на работа која би  помогнала на маркетерите во проценувањето, разбирањето и   остварувањето на целите.

Од друга страна, 7-те C може да се користат за прегледување на веб-страните, за целокупното онлајн присуство на брендот, за да се осигура дека маркетинг комуникациите се кохерентни и добро управувани како и за следење и испитување на активностите на конкурентите.

Tags:
Категории
Архиви