Позитивни практики на зголемување на цена за општо добро.

6 работи на кои треба да внимавате при промовирање на бренд/услуга