negativity-bias

Справување со пристрасноста кон негативност во здравствениот маркетинг