Услуги

Традиционален маркетинг

Графички дизајн
Брендирање и уредување на излози
Дизајн на пакувања за производи
Дизајн на промотивни пакувања (на пр. 1+1)
Наградни игри со give-aways
ПР текстови
Презентации за брендови и производи
Продажни промоции
Реклами за радио и ТВ
Таен купувач
Уредување на ентериери

Дигитален маркетинг

Социјални медиуми
Kампањи за социјални медиуми
Kвартални, полугодишни и годишни дигитален маркетинг планови
Дигитално фотографирање на производи и обработка на слики
Изработка на 10 секунди видео реклами
Изработка на дигитални креативи
Изработка на основни web страници
Масовни e-mail кампањи
Viber стикери и заедници

Организирање настани

Дигитално снимање на настани и обработка на видео запис
Дигитално фотографирање на настани и обработка на слики
Организирање на team buildings / cycle meetings
Организирање на акредитирани настани
Организирање на екскурзии
Организирање на симпозиуми / конгреси
Вебинари, во живо и претходно снимени

Бизнис консалтинг

Анализи на лагерот / потрошувачката
Анализи на конкуренцијата / пазарот
Анализи на трговските услови
Изработка на бизнис планови
Изработка на бренд планови
Обуки за поведение на купувачите
Обуки за продажба
Обуки за промоција

Регулатива

Преглед, проценка на документација добиена од носителот
Активна комуникација со носителот за комплетирање на документацијата
Техничка подготовка на потребни локални документи во име на идниот носител
Изработка на предлог SPC и PIL
Одржување на одобрението за промет преку варијации и останати промени во одобрените податоци
Изработка на предлог artwork (mockup) каде што е потребно македонско пакување
Во договор со носителот услуги за предавање и подигање на документација во нивно име во релевантните институции

Медицински претставник

Зголемена видливост и свесност за фармацевтски и медицински производи и максимизиран раст на продажби
Поврзување и убедување на целните здравствени работници да препишат производи
Обезбедување информации за производот и достава на бесплатни примероци
Работа со продажниот тим за развој и имплементација на бренд стратегии за обезбедување издржана маркетинг порака
Градење позитивни односи на доверба за влијание врз целната група во процесот на донесување одлуки
Следење и анализа на податоците и условите од пазарот за идентификување конкурентна предност
Водење точна евиденција и документација за известување и повратни информации