Дигитален маркетинг

Дигитален маркетинг

Социјални медиуми
Kампањи за социјални медиуми
Kвартални, полугодишни и годишни дигитален маркетинг планови
Дигитално фотографирање на производи и обработка на слики
Изработка на 10 секунди видео реклами
Изработка на дигитални креативи
Изработка на основни web страници
Масовни e-mail кампањи
Viber стикери и заедници

Контактирајте нѐ