Медицински претставник

Медицински претставник

Зголемена видливост и свесност за фармацевтски и медицински производи и максимизиран раст на продажби
Поврзување и убедување на целните здравствени работници да препишат производи
Обезбедување информации за производот и достава на бесплатни примероци
Работа со продажниот тим за развој и имплементација на бренд стратегии за обезбедување издржана маркетинг порака
Градење позитивни односи на доверба за влијание врз целната група во процесот на донесување одлуки
Следење и анализа на податоците и условите од пазарот за идентификување конкурентна предност
Водење точна евиденција и документација за известување и повратни информации