Регулатива

Регулатива

Регистрација на додатоци на исхрана, гранични производи, лекови и медицински средства
Преглед, проценка на документација добиена од носителот
Активна комуникација со носителот за комплетирање на документацијата
Техничка подготовка на потребни локални документи во име на идниот носител
Изработка на предлог SPC и PIL
Одржување на одобрението за промет преку варијации и останати промени во одобрените податоци
Изработка на предлог artwork (mockup) каде што е потребно македонско пакување
Во договор со носителот услуги за предавање и подигање на документација во нивно име во релевантните институции