Традиционален маркетинг

Традиционален маркетинг

Графички дизајн
Брендирање и уредување на излози
Дизајн на пакувања за производи
Дизајн на промотивни пакувања (на пр. 1+1)
Наградни игри со give-aways
ПР текстови
Презентации за брендови и производи
Продажни промоции
Реклами за радио и ТВ
Таен купувач
Уредување на ентериери