Специјалност

Модерм е агенција специјализирана за здравствен (медицински и фармацевтски) маркетинг, единствена од тој вид во државата.

Мисија

Нашата мисија е да Ви помогнеме да го развиете целосниот потенцијал на Вашиот бренд, производ или услуга.

Визија

Имаме визија за сеопфатна професионализација на фармацевтскиот и медицински маркетинг во државата и Балканскиот Полуостров.